DANMARKS MIDDELALDERLIGE ALTERTAVLER
Mittelalterliche Altäre in Dänemark € Les retables du moyen âge au Danemark € Medieval Altarpieces in Denmark
En registrant ved Sissel F. Plathe og Jens Bruun

    STIFTVIS REGISTRANT OVER ALTERTAVLERNE I
       

Simpel søgning  €  Avanceret søgning  €  Litteratur  €  Ordliste  €  Helgenoversigt  €  Om databasen  €  Links